"Uit elkaar en school van je kinderen:"

Uit elkaar en school van je kinderen: betrokken ouder zijn, informatie vanuit school, schoolkeuze en vervangende toestemming.

Als ouder wil je graag betrokken zijn bij de school van je kind. Je kind zit namelijk heel wat uren bij de leerkracht in de klas en kent je kind inmiddels aardig goed.
Het is goed om betrokken te zijn als ouder want dat kan een grote meerwaarde opleveren:

  • Voor je kind is het fijn te weten dat de leerkracht en de ouders goed contact hebben samen;
  • Je kunt samen met de leerkracht van je kind afstemmen waar je thuis extra aandacht aan kunt besteden;
  • Je bent snel op de hoogte van situaties die er spelen en kunt daar samen met de leerkracht en je kind afspraken over maken.

Gescheiden ouders en school

Als je een gescheiden ouder bent, dan kan de communicatie met de school best een uitdaging zijn. Gelukkig gaat het in de meeste gevallen goed en communiceert de school met beide ouders tegelijkertijd. Ouders die hun taak als opvoeder van hun kind(eren) samen uitvoeren, komen ook meestal samen op de gesprekken op school. Ook kunnen ouders onderling afspreken dat er één contactpersoon is, die de andere ouder over schoolse zaken informeert.

Informatieplicht gescheiden ouders en school

School heeft de verplichting om gescheiden ouders beiden te informeren over de ontwikkeling van hun kind en andere schoolse zaken. Tenminste, deze verplichting is er alleen als beide ouders het wettelijke gezag hebben. De wet maakt hierbij geen onderscheid tussen verzorgende ouders en niet-verzorgende ouders. School mag er ook niet vanuit gaan dat de ene ouder de andere ouder wel informeert. De informatie die in ieder geval verplicht is, is het verstrekken van de schoolgids, het uitnodigen op ouderavonden en oudergesprekken en het verzoeken om toestemming voor extra onderzoek of begeleiding. Ook mogen beide ouders met gezag altijd het dossier van hun kind inzien.
Soms komt het voor dat er maar één ouder het wettelijke gezag heeft. Deze ouder heeft geen recht om beslissingen te mogen nemen. De ouder heeft echter nog wel steeds het recht om geïnformeerd te mogen blijven. Denk hierbij aan de leerprestaties en het maken van schoolkeuzes. De school is niet verplicht om deze informatie uit zichzelf te verstrekken aan de ouder zonder gezag, behalve als de ouder hier zelf om vraagt.

Schoolkeuze

Als een ouder eenhoofdig gezag heeft, kan hij zelfstandig kiezen naar welke school het kind zal gaan. Na een echtscheiding zijn de ouders echter meestal gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag. Zij hebben daarbij gelijke rechten en plichten. Dit betekent dat ouders samen keuzes moeten maken in de opvoeding.

Vervangende toestemming schoolinschrijving

Het is van belang dat ouders er samen uitkomen. Doordat zij gezamenlijk gezag hebben, is immers de toestemming van beide ouders voor de inschrijving op een school vereist. Ontbreekt toestemming van één van de ouders, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven en dus niet naar school kan. Dit zou een probleem zijn. De wet kent echter een oplossing: als ouders er echt niet samen uitkomen, kan een ouder ervoor kiezen om voor de rechter te verzoeken om vervangende toestemming.

Belangen

De rechter kijkt welke schoolkeuze hij in het belang van het kind het meest wenselijk vindt. Het belang van het kind staat dus in principe voorop. De rechter houdt echter rekening met alle omstandigheden van het geval, wat kan betekenen dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de afweging een rol spelen, zijn onder andere de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind zelf wil.

De verzoekende ouder kan voor de rechter argumenten aanvoeren waaruit blijkt dat de vervangende toestemming moet worden verleend. Een voorbeeld van zo’n argument is dat de school in kwestie het beste bij het kind past. De ouder die weigert toestemming te verlenen dient juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is. De locatie van de school zou bijvoorbeeld een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het contact tussen het kind en de ouder.

Gevoelskwestie

De schoolkeuze is vaak een gevoelskwestie. Het is dan ook van belang dat ouders samen een keuze proberen te maken. De gang naar de rechter is immers altijd een laatste redmiddel. Indien jullie hier met elkaar tegen problemen aanlopen is het goed om contact met mij op te nemen. Samen zullen we proberen hier uit te komen.

 

Podcast tip!

Roels sofa sessies
Roel van Velzen

Roels sofa sessies

Roel van Velzen heeft een aantal podcasts gemaakt over de heftige tijd na zijn scheiding. Door ervaringen uit te wisselen met bekende collega’s probeerde hij orde te scheppen in de chaos.
Nu hij een jaar verder is komt hij voor heel andere dilemma’s te staan: hoe houd je de relatie met je ex gezond en hoe voed je los van elkaar, maar toch samen op? Wanneer en hóe stel je je nieuwe liefde aan je kinderen voor? En hoe zorg je dat je niet weer dezelfde fouten maakt als in je vorige relatie?  I

Ook praat hij later over het leven als gescheiden, én opnieuw verliefde man. 
Onder het motto ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ bespreekt hij met bekende collega’s hoe het is om opnieuw te beginnen. De ‘ervaringsdeskundigen’ praten eerlijk over fouten, valkuilen en verdrietige momenten. Maar vooral over de lessen die ze na hun scheiding hebben geleerd en hoe ze die toepassen in hun zoektocht naar nieuw geluk.

En wat blijkt? Er is licht aan het eind van de tunnel!

Nieuwsbrieven

Marlieke den Hartog-mediator

Contact

06 20 49 38 06

Bereikbaar van 08:00 - 20:00 uur

info@insyme.nl

Voor 18:00 uur verstuurd, dezelfde dag nog een antwoord terug.

Gabriel Metzustraat 62D

2316 AJ Leiden

 

Ontvang het laatste nieuws op het gebied van echtscheiding

Vul je email adres in voor onze nieuwsbrief