Mediation bij echtscheiding

Wat is mediation bij scheiding

Wij begeleiden de gesprekken, bewaken het proces en zorgen ervoor dat er afspraken gemaakt worden waar u beiden achter staat. Bij mediation gaat het naast de praktische zaken om de wensen, belangen en emoties van partijen. De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en daaruit voortvloeiende onderhandelingen, om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

“Wat moet er allemaal gebeuren?
Wat moet er allemaal geregeld worden?”

Hoe werkt mediation

Wanneer u uit elkaar gaat komt u in een emotionele achtbaan terecht. Allerlei emoties lopen door elkaar en zijn soms bijzonder verwarrend. Van alle mogelijke emoties, is onzekerheid over de toekomst de meest voorkomende bij een scheiding.

Wanneer de tijd nog niet alle wonden heeft kunnen helen wordt u min of meer gedwongen de zaken goed te regelen. Insyme Mediation zorgt ervoor dat de onzekerheid langzaam weggenomen wordt door u alle mogelijkheden voor te spiegelen die er zijn zodat u er samen uit kan komen en u samen uw (echt)scheiding zo vlekkeloos mogelijk kan laten verlopen.

Stappenplan

Het is overweldigend wat er op je af kan komen, er moet veel geregeld worden. Het enige wat hierbij echt helpt, is dit stap voor stap te doen met hulp van een ervaren mediator.

Insyme Mediation heeft dit in 9 stappen beschreven.

1.

Intake (echt)scheidingsmediation

Het eerste gesprek waarin globaal de situatie wordt besproken en uitgelegd wordt wat jullie kunnen verwachten.

2.

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek bepalen wij samen of jullie vraag zich leent voor echtscheidingsmediation en of jullie die mediation door een mediator van Insyme Mediation willen laten begeleiden.

3.

Mediationgesprekken

In de mediationgesprekken inventariseren wij alle onderwerpen die jullie willen bespreken. We vertellen jullie over alle mogelijkheden die er zijn, zodat jullie met elkaar kunnen bepalen welke afspraken jullie wensen te maken. Wij sporen jullie aan om alle vragen te stellen, zodat niets onbesproken blijft. Uiteraard informeren wij jullie zoveel mogelijk over de financiële, juridische en fiscale gevolgen.

4.

Ouderschapsplan

Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan is dit een zeer belangrijk onderwerp van gesprek in een (echt)scheiding. De afspraken over de kinderen verwerken wij in een ouderschapsplan. Dit wordt als bijlage bij het convenant gevoegd.

5.

Kindgesprek

Als de kinderen dat prettig vinden, bieden wij de mogelijkheid om met de kinderen te praten, zodat ook zij hun zegje kunnen doen. Dit kan jullie kinderen helpen.

6.

Pensioen

Het wel of niet verdelen van de pensioenen is een essentieel onderdeel van iedere (echt)scheiding. De mogelijkheden worden allemaal met jullie doorgenomen en uiteindelijk worden de pensioenfondsen geïnformeerd.

7.

Echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst

Het resultaat van jullie inspanningen verwoorden wij in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst, welke door jullie getekend wordt. De afspraken goed op papier zetten behoedt jullie in de toekomst voor losse eindjes.

8.

Afrondende gesprekken

Als alle stukken getekend zijn die jullie (echt)scheiding een definitief karakter geven, kunnen wij nog vragen beantwoorden over de feitelijke invulling van alle afspraken.
Ook bespreken we wat er nog geregeld moet worden.

Ook is het mogelijk om je tijdens en na de scheiding te laten helpen door een gecertificeerde en ervaren echtscheidingscoach.

9.

Verzoekschrift

Als dan echt alles helder en overtuigend is besproken en vastgelegd wordt het verzoek ingediend bij de rechtbank (indien noodzakelijk). Hierdoor worden jullie afspraken bekrachtigd.

Vragen?

Ik wil graag een vrijblijvend gesprek

Marlieke den Hartog-mediator

Contact

06 20 49 38 06

Bereikbaar van 08:00 - 20:00 uur

info@insyme.nl

Voor 18:00 uur verstuurd, dezelfde dag nog een antwoord terug.

Gabriel Metzustraat 62D

2316 AJ Leiden

 

Ontvang het laatste nieuws op het gebied van echtscheiding

Vul je email adres in voor onze nieuwsbrief