"Scheiden kost geld en wij zijn daar eerlijk en transparant in."

Kosten

Scheiden kost geld en wij zijn daar eerlijk en transparant in. De kosten van echtscheidingsmediation kunnen enorm verschillen. Dit heeft te maken met onder andere: gemeenschap van goederen of niet, eigen bedrijf of loondienst, eigen huis of huurhuis, kinderen ja of nee.

Scheiden met subsidie
Insyme Mediation is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en mag zodoende op basis van een toevoeging (echt)scheidingen begeleiden.

Je hebt recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer het verzamelinkomen lager is dan € 25.800 euro (voor alleenstaanden) of € 36.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind), en je geen eigen vermogen hebt dat hoger is dan het heffingsvrij vermogen. Indien de subsidie (toevoeging) wordt toegekend, bedragen de totale kosten voor het complete mediation traject*:
– eenmalige eigen bijdrage van € 53,00 of € 105,00 p.p. (inkomensafhankelijk)
– eenmalige griffiekosten van 39,00 p.p.
Let op! Wanneer je gaat scheiden, kijk je naar de inkomensgrens voor alleenstaanden

* Met uitzondering van de onder ‘Extra hulp en begeleiding ’ geboden diensten en rechtbankkosten.

Scheiden zonder subsidie
Indien een toevoeging niet mogelijk is, kost de mediation € 110,00 per uur exclusief BTW.
Betalingsregelingen zijn altijd mogelijk.
Ook is het mogelijk een vaste prijs af te spreken voor de gehele mediation, ongeacht het aantal noodzakelijk afspraken. Het maken van een prijs voor echtscheidingsmediation is maatwerk, afgestemd op jullie persoonlijke situatie. Laat een bericht achter op deze website voor een indicatie.

Indien één van partijen recht heeft op een toevoeging, betaalt de andere partij de helft van het genoemde uurtarief.